smartHEART

Nasi
Specjaliści

 1. Home
 2. Nasi specjaliści
 3. prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski

Prof. Dr med. Dr h.c. Miłosz J. Jaguszewski, FESC

Prof. Dr med. Dr h.c. Miłosz J. Jaguszewski, FESC

Kardiolog, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Zatrudniony w Pracowni Hemodynamicznej Klinicznego Centrum Kardiologii oraz na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku.

Staże zawodowe/stypendia naukowe:

 • University Heart Center, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland (kierownik: Prof. Thomas F. Luscher, FESC, FRCP) – 5 lat; w trakcie odbywania specjalizacji z kardiologii, realizacja stypendium naukowego Swiss National Foundation, stypendium naukowego ESC oraz grantu treningowego EAPCI; światowy ranking ośrodków kardiologicznych The World’s Best Specialized Hospitals 2022:
  1 miejsce w Szwajcarii, 26 miejsce na świecie
  (https://www.newsweek.com/worlds-best-specialized-hospitals-2022)
 • Charite – Universitatsmedizin Berlin, Benjamin Franklin Campus, Berlin, Germany (kierownik: Prof. Ulf Landmesser, FESC) – 1,5 roku; światowy ranking ośrodków kardiologicznych The World’s Best Specialized Hospitals 2022:
  1 miejsce w Niemczech, 11 miejsce na świecie
  (https://www.newsweek.com/worlds-best-specialized-hospitals-2022)

Zainteresowania zawowodowe i naukowe: choroba wieńcowa, ostre zespoły wieńcowe, nowoczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne pacjentów kierowanych do pracowni hemodynamicznej.

Ponadto:

 • jest autorem ponad 200 publikacji naukowych (impact factor >800, i-H 23);
 • redaktor naczelny czasopisma Cardiology Journal (impact factor 2.743);
 • brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu kardiologii interwencyjnej organizowanych w Polsce i za granicą;
 • jest aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem kilkudziesięciu kongresów naukowych, w tym PTK, ESC, AHA;
 • laureat licznych nagród, wyróżnień, stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców;
 • sprawował i sprawuje wiele funkcji organizacyjnych, między innymi był członkiem Rady Młodych Naukowców MNiSW, prezesem Klubu 30 PTK, członkiem Komitetu Naukowego Kongresów PTK w latach 2017-2021, Komisji Inicjatyw Klinicznych ZG PTK, Komisji Zagranicznej ZG PTK;
 • w 2021 roku uhonorowany tytułem doktora honoris causa International European University w Kijowie, Ukraina.

zadzwoń

732 99 33 77