smartHEART

Oferta

 1. Home
 2. Oferta
 3. Kardiologia / Kardiochirurgia

Zakres naszej działalności to:

Kardiologia / Kardiochirurgia

Kardiologia / Kardiochirurgia

Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej

 • prewencja pierwotna oraz wtórna / optymalizacja farmakoterapii
 • kwalifikacja do zabiegów koronarografii, angioplastyki tętnic wieńcowych, zabiegów pomostowania aortalno wieńcowego (CABG)
 • kontrola oraz prowadzenie chorych po zabiegach wszczepienia stentów wieńcowych oraz zabiegach kardiochirurgicznych
 • konsultacje HeartTeam – kardiolog/kardiochirurg

Diagnostyka i leczenie wad serca

 • optymalizacja farmakoterapii
 • kwalifikacja do leczenia zabiegowego
 • diagnostyka i kwalifikacja do zabiegów naprawy/wymiany zastawki aortalnej – AVR/TAVI/RAT/BAV
 • diagnostyka i kwalifikacja do zabiegów naprawy/wymiany zastawki mitralnej – MVP/MVR/MitraClip, TMVR
 • prowadzenie chorych po zabiegach wymiany/naprawy zastawki
 • diagnostyka i kwalifikacja do zamknięcia przecieków okołozastawkowych
 • diagnostyka i leczenie niewydolności serca
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
 • konsultacje HeartTeam – kardiolog/kardiochirurg

Kardiologia dziecięca

 • diagnostyka i leczenie schorzeń sercowo-naczyniowych u dzieci
 • diagnostyka wrodzonych wad serca

Diagnostyka kardiologiczna

 • echokardiografia
 • EKG spoczynkowe
 • próba wysiłkowa
 • próba dobutaminowa
 • Holter EKG
 • 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (Holter)

zadzwoń

732 99 33 77