smartHEART

Aktualności

 1. Home
 2. Aktualności
 3. Skleroterapia naczyń żylnych
Skleroterapia naczyń żylnych

Skleroterapia naczyń żylnych

Kwalifikacja do zbiegu 

wskazaniem do skleroterapii jest obecność pajączków,  żylaków siatkowatych i/lub żylaków kończyn. Rozwijają się one jako następstwo niewydolności  żył kończyn dolnych powodowanej przez uszkodzenie zastawek żylnych oraz procesów  toczących się w ścianie naczyń.  

Ich powstawaniu i powiększaniu się sprzyjają takie czynniki jak predyspozycje genetyczne,  długotrwałe siedzenie i stanie, otyłość, zaburzenia lub leczenie hormonalne, ciąża, nadmierna  ekspozycja na ciepło, zaparcia oraz przebyta zakrzepica żylna. 

O wyborze odpowiedniej metody (w tym przypadku skleroterapii) zdecyduje Lekarz wspólnie z  Panią/Panem uwzględniając rodzaj stwierdzanych zmian oraz ich przyczyny. O kwalifikacji do  leczenia zabiegowego decydujemy na podstawie objawów, badania fizykalnego jak również wyniku badania ultrasonograficznego układu żylnego (badanie USG Doppler). 

Przeciwwskazania do zabiegu  

W procesie kwalifikacji do zabiegu lekarz może stwierdzić przeciwwskazania do zabiegu. Mogą one wynikać ze stanu ogólnego pacjenta oraz z przyczyn miejscowych. 

Do pierwszych należą:  

 • aktywne zakażenie,  
 • zły stan ogólny,  
 • ciąża,  
 • wady serca z udokumentowanym przeciekiem (połączeniem) między komorami lub  przedsionkami serca,  
 • zaawansowanie innych chorób,  
 • uczulenia na leki stosowane w trakcie skleroterapii,  
 • stosowanie leków zwiększających ryzyko powstania przebarwienia skóry lub wystąpienie  poważnych powikłań podczas wcześniejszych zabiegów.  

Do przeciwwskazań miejscowych należą:  

 • niedrożność lub niedawno przebyta zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej, 
 •  zaburzenia gojenia skóry,
 • zakażenie skóry. 

Opis zabiegu 

Zabieg skleroterapii wykonywany jest w trybie ambulatoryjnym. Skleroterapia jest jednym ze sposobów leczenia zmian towarzyszących niewydolności żył kończyn dolnych. W wielu  przypadkach skleroterapia jest optymalnym sposobem leczenia. Przy pomocy skleroterapii  leczyć możemy zarówno pajączki żylne, małe i duże żylaki jak również niewydolność dużych żył układu powierzchownego 

Zabieg polega na nakłuciu naczynia igłą a następnie wstrzyknięciu do jego światła leku  (substancji chemicznej) powodującej podrażnienie ściany naczynia i jego obkurczenie a  następnie reakcję zapalną prowadzącą do zamknięcia światła żyły i jej zarośnięcia. Klinicznie  skutkuje to zmniejszeniem lub nawet całkowitym zniknięciem pajączków żylnych czy żylaków, co  jednak nie zawsze jest osiągane – skuteczność zabiegu różni się pomiędzy pacjentami i zależy  od charakteru i stopnia zaawansowania zmian.  

Zabiegi skleroterapii wykonywane są najczęściej w pozycji leżącej, przeprowadza się go po  dokładnym zdezynfekowaniu skóry w okolicy wykonywanych nakłuć. Podczas zabiegu nie  stosuje się znieczulenia. Z powodu wykonywania nakłuć i podawania leku może wystąpić niewielki miejscowy dyskomfort (zwykle niewielki ból, szczypanie lub świąd). Liczba wstrzyknięć zależy od rozległości zmian. Po podaniu leku, miejsca podania są uciskane miejscowo.  

Po zabiegu zakładany jest wyrób uciskowy (pończochy lub bandaże), następnie pacjent jest  uruchamiany, zalecamy chodzenie przez co najmniej 15-30 minut. Lekarz prowadzący  poinformuje Panią/Pana kiedy możecie Państwo udać się do domu. 

Co jeśli po pierwszym zabiegu nie będzie zadawalających efektów ? 

Czasami naczynia pozostają drożne i nie zarastają, wymaga to powtórzenia, czasem  kilkakrotnego zabiegu lub zastosowania innych metod. Leczenie przy pomocy skleroterapii może  być wykonane w trakcie jednej lub kilku sesji. Zależy to od rozległości i wielkości zmian oraz od  skuteczności leczenia. O zakresie wykonywanego zabiegu, jak również prawdopodobnej liczbie  sesji skleroterapii poinformuje Panią/Pana lekarz. 

Postępowanie po zabiegu  

O sposobie postępowania poinformuje Panią/Pana lekarz, zwracając uwagę na informacje  dotyczące: 

 • poruszania się (chodzenia) oraz rehabilitacji, 
 •  ewentualnego leczenia przeciwbólowego, 
 • okresu stosowania terapii uciskowej (kompresjoterapii), 
 • sposobu pielęgnacji skóry operowanej okolicy, 
 • stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej (o ile jest to potrzebne, otrzyma Pani/Pan receptę na heparynę drobnocząsteczkową), – terminu wizyty kontrolnej. Zlecone leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Rezygnacja lub nieprawidłowe stosowanie wyrobów uciskowych po zabiegu może skutkować większą skłonnością do przebarwień skóry. 

Po powrocie do domu nie zaleca się unieruchomienia – można i należy chodzić, jak również wykonywać czynności domowe. W większości przypadków w dniu kolejnym można udać się do  pracy – prosimy o zapytanie lekarza prowadzącego o możliwość podjęcia pracy. 

Po skleroterapii: 

 • nie należy opalać się (dotyczy także solarium) 
 • nie należy stosować kremów „samo-opalających”. 
 • należy unikać ekspozycji skóry na wysokie temperatury (np. gorące kąpiele). – stosowanie  jakichkolwiek terapii (także kosmetycznych) na okolicę poddaną skleroterapii należy  bezwzględnie uzgodnić z lekarzem. 

 

 

 

Sprawdź dostępne terminy

 

https://www.znanylekarz.pl/placowki/smartheart-klinika-sercowo-naczyniowa

zadzwoń

732 99 33 77